تاریخچه سایت:

این سایت از آبان ماه 99 شروع به فعالیت کرده با دیدگاه این که هر کسی صاحب کسب و کار خود بشود و از زندگی بیشتر لذت ببرد.هدف این سایت این است که اول ما شما را با کسب و کار های اینترنتی آشنا می کنیم که مهم ترین آن که اساس این سایت است کسب درآمد از همکاری در فروش یا همان (affiliate marketing) است به صورت جامع و کامل توضیح داده شده  که همکاری در فروش چه سودی برای ما دارد .

هدف بعدی این سایت این است که چطور یک سایت راه اندازی کنیم که بشود با آن همکاری در فروش ایجاد کرد از طریق سایت من siteeman.com می توانید اقدام کنید .در نهایت شما صاحب کسب و کاری می شوید که حتی خواب هم باشید بتوانید پول به دست بیاورید.

همکاری در فروش
فهرست